हाम्रो टिम

दिपक शर्मा
Founder

दिपक शर्मा
Editor-in-Chief

Editor
सरिता चलाउने

Repoter
सञ्जिव शर्मा
सावित्रा बसनेत 
हिमाल शर्मा 

प्रकाश शर्मा

IT Support / Developer
Softcoder Pvt.Ltd Kathmandu Nepal
Design & Technical Spupport

Top